Step by step guide to easy UIF claims

Posted on 11 of May, 2016 by in UIF

Alice recently lost her job. She is feeling very despondent since she has no income to provide for her family and cover her monthly expenses. She recalls that while she was employed she made monthly Unemployment Insurance Fund (UIF) contributions. However, Alice has no idea how to claim from the UIF and whether she qualifies […]

Tips to get the most out of your short term insurance

Posted on 11 of May, 2016 by in Insurance

We take out short term insurance for peace of mind. You pay your premiums regularly and feel safe because you know you are covered should any of your insured assets become damaged. But do you really have the insurance cover you think you have? Are you sure you will be able to claim if your […]

Die implikasies van boedelbelasting

Posted on 11 of May, 2016 by in Boedel

Boedelbelasting word, kragtens die Wet op Boedelbelasting, gehef op die belasbare waarde van die boedel. Die algemene reël is dat indien die belastingbetaler gewoonlik in Suid-Afrika woonagtig is ten tye van sy/haar dood, al die bates (insluitend eiendom geag eiendom te wees), waar ook al geleë, ingesluit sal word in die brutowaarde van die boedel […]

Begrotings: Is dit die moeite werd?

Posted on 11 of May, 2016 by in Begrotings

Baie klein besighede word deur die eienaar self bestuur, veral aanvanklik wanneer die besigheid op sy voete kom. Aangesien die eienaar intiem betrokke is by die dag tot dag verloop van sake is dit maklik om beheer oor die uitgawes uit te oefen. Soos die besigheid egter groei, mag dit nodig word om werknemers aan […]