Star Hill’s winemaking philosophy

Posted on 26 of January, 2016 by in Other

The Tradouw Highlands is an exceptional area located about 750 meters above sea level on a plateau extending from the Langeberg Mountains into the Little Karoo. The higher altitude, cooler growing conditions and cool moist breezes from sea ensure that the grapes ripen slowly – very slowly which give rise to wonderful flavours. The soil is a clay […]

Bespaar op Ouditfooie: Gebruik ʼn Finansiële Oudit Voorbereidings-kontrolelys

Aangesien  ʼn oudit die aandeelhouers en ander belanghebbende partye van ʼn besigheid teen die risiko van praktyke waar bedrog mag voorkom kan beskerm, kan hulle daarop aandring dat daar jaarliks ʼn finansiёle oudit van die besigheid moet plaasvind.  Indien ʼn oudit versoek word, kan ’n besigheid egter steeds ʼn mate van beheer daaroor uitoefen deur […]

Do you use a monthly financial checklist? If not, you might miss something important

The primary purpose of business is to generate positive cash flow and make a profit, both of which are determined by two factors: money coming into the business and money going out of the business. As long as the money coming in is more than the money going out, you will be smiling. But what […]

IFRS vir KMO: Erkenning van inkomste uit die lewering van dienste

Alvorens die inkomste ontvang vir dienste gelewer erken kan word in die boeke van die verkoper, is daar twee belangrike kwessies wat opgelos moet word naamlik, wanneer word die inkomste erken en teen welke bedrag? Geld wat ontvang word vir die lewering van dienste kan erken  word as inkomste in die verkoper se boeke sodra […]