SAID volmag: Wat jou belastingpraktisyn wetlik namens jou mag doen

Posted on 18 of September, 2015 by in Tax

‘n Belastingbetaler of verteenwoordiger van ‘n belastingbetaler moet aan ‘n belastingpraktisyn volmag verleen voordat die belastingpraktisyn wetlik na die belastingbetaler se belastingsake mag omsien. ‘n “Spesiale Volmag aan die Belastingpraktisyn” (hierna “volmag”) moet voltooi en onderteken word deur die belastingbetaler of verteenwoordiger van die belastingbetaler namens ‘n entiteit. ‘n Volmag moet minstens die volgende inligting […]

Byvoordele en inkomstebelasting: Kan werknemers steeds Finansiële voordeel uit byvoordele trek?

Posted on 18 of September, 2015 by in Tax

In die verlede was daar besliste finansiële voordele verbonde aan sekere byvoordele wat deur ‘n werkgewer aan werknemers toegestaan is. Daar was egter ook heelwat skuiwergate wat deur sommige belastingbetalers misbruik is. Gevolglik het die SAID kragtig opgetree teen belastinghantering van byvoordele deur die Belastingwette te verander en die skuiwergate te verwyder. SAID het begin […]

Vat: The difference between standard-rated, zero-rated and exempt supplies

Posted on 18 of September, 2015 by in VAT

There are three categories of supplies that can be made by a VAT vendor: standard-rated, zero-rated and exempt supplies. Output tax must be levied on all supplies except exempt supplies. The VAT Act gives specific guidelines for zero-rated and exempt supplies but these fall outside the scope of this article. Please contact your tax practitioner […]

Selling of Assets by individuals: When will it attract CGT?

Posted on 18 of September, 2015 by in Tax

Individuals who are residents for the purpose of the CGT Act (Capital Gains Tax), are liable for CGT on the disposal of South African and foreign assets. In addition, non-residents who dispose of immovable property or other assets of a permanent nature in South Africa are liable for CGT as well. As a disposal is […]