Sekere riglyne vir boedelbeplanning

Posted on 24 of August, 2015 by in Trust

Die hoofdoel met boedelbeplanning is om toe te sien dat soveel as moontlik van jou geakkumuleerde rykdom vir jou eie voordeel aangewend word en vir die maksimum voordeel van jou afhanklikes by jou dood. “Boedelbeplanning” word gedefinieer as die proses waarin ‘n program geskep en bestuur word om: Jou bates tydens jou leeftyd in stand […]

Appointing a financial manager: Do you know what to look for?

Posted on 24 of August, 2015 by in Financial

Ideally the candidate to appoint as financial manager must be qualified for the post in terms of sufficient knowledge and relevant experience. There is, however, a third consideration which are often overlooked or not considered to be of the same importance as knowledge and experience, and that is soft skills. The rest of this article […]

IFRS’e vir KMO’s: Erkenning van inkomste uit die verkoop van goedere

Posted on 24 of August, 2015 by in Income

Dit word algemeen aanvaar dat verkoopstransaksies van goedere inkomste genereer sodra die transaksie plaasvind. In terme van die Internasionale Finansiële Verslagdoeningstandaarde (IFRS’e) vir Klein- en Middelslagondernemings (KMO’s) word ‘n verkoopstransaksie egter eers as inkomste vir boekhoudingsdoeleindes aangeteken wanneer aan sekere vereistes voldoen is en teen ‘n waarde wat bepaal is volgens die riglyne soos uiteengesit […]

Why SARS requests supporting documents

Posted on 24 of August, 2015 by in SARS

Most taxpayers know that sinking feeling when SARS requests supporting documents from them. Which supporting documents must I submit? Am I being audited? Did I make a mistake on my income tax return? Will SARS send me to jail? Why did SARS choose me? SARS remains secretive about the way they go about selecting tax […]